Mayian FmMayian Fm News

Taata eibalunyie kotini tenaa kelayaa olopisai kitok le Kenya Power te bond

Taata eyiolu olopisaai kitok lenkampuni ositima e Kenya Power Ken Tarus tenaa kelaari te bond arashu eiboori te korokoroni.

Enyaakaki naa ngole aibooyo te korokoroni  ilo opisaai tenebo kulie opisaani 9 leina ampuni ositima e Kenya egirai naa areshu oljaji le kotini e shumata a Douglas Ogot peibalie emutata e kotini  e shumata tele osho.

Eidipa naa ngole lelo opisaani otii ben chumo atany imbaa naitekini ajo eimie  enkinyangunoto e transforma tomilioni nabaya 480.

Show More

Related Articles