Mayian FmMayian Fm News

Patrick Ole Ntutu: Eton ake atii enkesha e gavana te kaunti e Narok olari le 2022

Eton ake atii nkesha e lorika lolgavanai te kaunti e Narok te lari le 2022.

Inkirorot naa nenia e lotii lolministai toombaa e seriani eatua ilosho Patrick Ole Ntutu eirorita te mura oonkareta te kauntie e Narok.

Etiaka naa Ntutu ilparakuo leina kaunti e Narok pee etum aibunga nkoriong ilarikok ootii tata rikore teina kaunti e Narok,ejo naa eitingo apa nkata e siasa.

Show More

Related Articles