Mayian FmMayian Fm News

Etigilunore ilbarnot te Marantawua te Kajiado enkigerore enkikena e census

Etigilunore irbanot lemurua e Marantawua  Ildamat polos e kaunti Orkejuado enkikena e census ejo etemenayioki  tenkikena e census nareshitoi peiterunye intarikini 24 ele apa 8.

Eibalunye naa lelo barnot nchere keeta impala naishia netumie esiai teina kaunti kake eyawuaki irbanot lokulie murua teina kaunti.

Show More

Related Articles