Mayian FmMayian Fm News

Etuuta iloopisani 27,000 lenkikena nataasaki det, serkali tenkaraki neitu elaaki ninche

Ore aa karibu olapa obo otulusoyie anaa peeishunye enkikena e Census ,eipangutua iloopisani inkalifuni 26 otaasa ina kikena e census o tenebo o lelo lombaa apa e mtandao nchere eitu akata elaaki ninche.

Ore naa lelo oopisani inkaranini inkalifuni 135, iloopisani oitasheiki lelo karanini inkalifuni 27 o tenebo kulikai oopisani 2,700 le mawasliano.

Eipangutua naa lelo oopisani embata eeibung maandamano tenkaraki ejo meyiolo anu elaaki esiaai apa naatsakita olosho teina rishata enkikena.

Show More

Related Articles