Mayian FmMayian Fm News

Etang’oroitie ate erikore enkampuni enkare e Nooltureshi esuju eutieki eropare imbilioni 60

Etangoroitie aate erikore enkampuni enkare e Noltureshi, inkuti olengi enaa peeutieki enkimintaa oomilionini 60 naiteikini aajo eimina toonkoitoi nemeibala.

Eibalie erikore e Noolturesh water and sanitation  ajo ore lelo oomon otuutiei naa ilomon lemetii esipata atua naa keji ake peinyalakini ina map;uni enkare enkarna.

Eibalie inamapuni e Noltureshajo ore muradin Nataasaki orpaipi  loonkariak wenkinyangunoto orpaipi ng’ejuko netaaseometaa keidipi ometabaii esajati e 97, nemeeta eneiko peyie eiminin nena ropiyiani imilionini 60 naa ninye etaasieki ina kisiyiare.

Show More

Related Articles