Mayian FmMayian Fm News

Etaalayie kotini e olmaoi apa leselenkei nataaraki det te kaunti e Muranga, Peterson Njiru

Etalaayie kotini orbanoti obo oji Peterson Njiru,  olimuni  a jo ormaoi leselenkei naa emplosi e jela e Muranga, nataaraki det metua tenkoitoi neton meibala.

Easa naa ena egirai aaibooyo irkulie lea okuni terishata oonkolongi 14, eutiekiake keeya eina  selenkei oolarin 24 enemekureieshu Pauline Wangari.

Ore eyia neija ilomon eibalakinyie likae lee oji Jospeh Ochieng ilopisaani lenjurore e DCI ajo ore  embae naikuna metaara ina selenkei  metua naa irkeek ooitemerisho otooko

Keeya ina natupukuo intarikini 13 olapa le imiet ee ari, tenkaji namanya oshi ina selenkei te murua e Kiharu kaunti e Muranga

Show More

Related Articles