Mayian FmMayian Fm News

Entipikaki yiok ositima nkaulele, eishirakita ntomonok e Torosei serkali

Eikilikuana ntomonok emurua e Torosei toloontoluo e kaunti Olkejuado,  serkali  kitok eleosho meitutumokini enkima ositima. Eibalie nena tomonok nchere, kegol easata e biashara meeta ositima oyieunoyu toombiasharani enye.

Ore naa esiana sapuk enena tomonok naa mbiasharani naas biashara e kule teina murua e Torosei.

Eshomo dukuya eomon serkali e kaunti Olkejuado, tiabori erikore olgavanai Joseph Ole Lenku, meidipakini enchetata e sipitali natii ina murua e Torosei.

Show More

Related Articles