Mayian FmMayian Fm News

Eitanapaki sukuul e Olympics peeyie eshuku enkerai natarayie apa tenkaraki ilpapit osheta

Eitanapa kotini sukuul e sekondari e Olpympic, peeshuju sukuul, enkerai aa naatarayioki teina sukuul, tenkaraki eeta irpapit oosheta aa dreadlocks.

Ewalata naa ena naitawuo orjaji le kotini e shumata Chacha Mwita, ejo ore apa ina walata netigilunore esipata eina kerai enkirukoto enye.

Etolimuo naa kotini aajo menariino netaarayioki ina kerrai te sukuul, tenkaraki irpait lenyenak le dreadlock.

Esuju naa ina walata orkesi apa oitarasaitie intoiwuo eina kerai te dukuya kotini olapa le dukuya ele ari, enaa pearari ina kerai intarikini 10 peelo aajing enkilasi e dukuya aa form one teina sukuul e Olympic.

Show More

Related Articles