Mayian FmMayian Fm News

Eisapuk enyamali enkure temurua e Pakaase te Kajiado

Etaa osomit enkigorunoto enkare temurua e Pakaase tolontoluo kaunti Orkejuado .

Ore naa eirorie Mayian Fm neibalie naa ilopeny ina murua ajo einyalate irpaipi oshia apa neitabaiki iltunganak enkare teina murua .

Edamuni naa ajo eimayie kaunti Orkejuado erishata nagol tombaa naipirta enkare.

Show More

Related Articles