Mayian FmMayian Fm News

Eiriwayie orais Uhuru Kenyatta ilkiliku lenyenak lenkilejlej tolmarei lolaranyani John Demathew

Eiriwayie orais Uhuru Kenyatta irkiliku lenyenak lenkilejilej, esuju keeya olaranyani yioloti oleng tookokoyo, olemekure eishu John Nganga yioloti oleng enaa John De Mathhew.

Eibalie orais ajo eimii olosho olaranyani oyioloikini isinkoliotin sidai ooilepunyie orkuak loorkokoyo.

Edamuni aajo etalaki ilo aranyani tenkewari ekenyiki duo esuju orbulet lorbaribara, peyie ewosh engariednye olori, tembata enkotelie Blue Post torbaribara le Thika.

Show More

Related Articles