Mayian FmMayian Fm News

Eipangutua esiana oolarikok le kaunti e Narok angoroo DP Ruto tenkesha orais tolari le 2022

Eipangutua esiana olarikok lenkaji emaa ejo kepuo aitashe engoroo oloti lorais Dr William Ruto tenkesha esiasa ebaiki olari le 2022.

Ore naa erikoo orbungei lemurua e bunge e Narok West Gabriel Ole Tongoyo neibalunye naa lelo arikok ajo ketii tayari pengoroo oloti lorais William Ruto tenkesha e siasa olorika lorais.

Etoponayie naa embungei ontomonok e kaunti  e Narok Soipan Enole Kudate  egilunore enkibelekenyatta e katiba ejo keidimayu naa inkoitoi namitikinyeki ruto erikore.

Show More

Related Articles