Mayian FmMayian Fm News

Eibalieki etoponari esiana oonkera naasita entemata e KCPE o KCSE te Transmara

Eipangutua iloopisani lenkisuma te  Kilgoris ,aibalie nchere edede etoponari esiana oonkera naasita entemata e KCPE  o KCSE.

Ore erikoo Steve Gachie, nejo nchere epuku enaa tenkaraki meekure egira inkera aigil indarasani teina murua

Ore eyia nejia eibalie Gachie nchere eton ake meyioloi enetii esina kumok oonkera naishia neas nena temata hoo nenyokita adol ajo ketumi  ninche terishata nemeado.

Show More

Related Articles