Mayian FmMayian Fm News

Joseph Lenku: Keishia neibung’ Ilmaasai naboisho nepalaa enegilat

Eikilikwana olkgavanai le kaunti Olkejuado, Joseph Ole Lenku, Ilmaasai pepalaa mbaa naayau eworo anaa enegilat, kake neibung’ naboisho.

Etoponayie naa Ole Lenku ejo, kegira enkaji e Maa apong’ori ejing’aki mbaa eworo olarrabali lemeeta tipat teninche.

Eitukuja Ole Lenku Ilmaasai toolubot pooki naamanya, peeku nabo nepal eworo oonkajijik, neibung’a anaa enkaji nabo.

Also read:   Maafisa 4 wa Polisi wa utawala na Kaunti waangamia ajalini

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker