Mayian FmMayian Fm NewsMayian Sports

Eutita iltunganak le Mombasa ilpolisi tenkaraki nemeita sheria toltunganak ogira ayau enkuretisho

Etuuta iltunganak lormanie lenkare te kaunti e Mombasa ilopisaani lorpolisi ejo kegira ayieta eya eroruata esheria  toltunganak ogira aiturre olorere ajo keidimayu nepuku olarrabal eiteru kampein  esiasa toolubot pooki ele osho.

Ilomon naa oibalie enkakoni lolturrur obo ongoroo isipat etungani  yioloti enaa Kecosce a Phylis Muema  ejo eitabayie irkiliku  50  tedukuya ilopisaani lorpolisi egilunore enkarruoisho neitu eyai eroruata.

Ore tenshoto enye orkomishonai le Mombasa  Evans Achoki neibalie ajo ketii ilopisaani leseriani tayari peegilunore enkarruoisho.

 

 

Show More

Related Articles