EMOOLOGOIYWEK

Zimbabwe Ex President Robert Gabriel Mugabe is dead

Kakobet sobet neki President nebo emetab Zimbabwe Robert Mugabe.

Kaibet sobet Mugabe kobo kenyishek 95 ole kotesetai konyoru kanyoiset eng sipitalit agenge nemiten eng taonitab Zimbabwe kongeten arawetab 4 eng kenyiniton yegin komian missing.

Ki kandoindet netai Mugabe koib kandoinatetab emonoton bo Zimbabwe kongeten konyor katyaknatet emonoton eng kenyitab 1980 ak koek Prime Minister, boroindo nekikiisto eng kenyitab 1987 ak kewelel koik President netai eng emonoton.

Kiindochi emonoton inendet eng kasartab kenyishek 47 ole eng kenyishekab let ko kitoi koyesho kandoinatenyin bikap emonoton kobun kambagoshek ak kikiisto inendet eng kandoinatet asikarikab luget eng arawetab 11 kenyitab 2017 ak kowongei kasartanyin nebo kandoinatet ole kikayesho koistogei inee.

Kiib kandoinatetab emonoton bo Zimbabwe neki rubeiywotab Mugabe ak chorwenyin nebo kasarta nekoi Emerson Mnangagwa eng tarigit 26 arawetab 8 eng kenyit nekosirtoi yegin kelewen inendet kobun chamaitab Zanu BF.

Kakogoito logoiyon nebo mutyo President Mnangagwa koityi familia ak bikap emonoton bo Zimbabwe kosubgei ak kabetetab sobet nebo kandoindet nekamwa inee kole kiib boroindo neo eng katyaknatetab emonoton.

Show More

Related Articles