EMOOLOGOIYWEKMUNGARET

NAROK: Businesses flourish in wake of wildebeest migration

Kelchin neo eng sector nepo rutoito en emoni ak missing ko en County nepo Narok kosipkei ak netesetai en inguni uetab ngotinik kongeten kap tiongin nepo Serengeti en Tanzania agoi kap tiongin nepo Masai Mara en Narok ne naat kou “wildebeest migration” ne cham konaat koyaak en arawetab 7 kenyit agetugul ne ireu kiprutoinik kongeten komoswek cheterter chepo emoni ak emotinuekab sang.

Show More

Related Articles