EMOOMUNGARET

KTDA and STANCHART pacts

Kakonde siyet kibagengeit netinyegei ak mungaretab chaik nebo KTDA kayonchinetab silingisiek billion Sh3.5 ak benkitab Stanchart chetetaat kebosiei eng aletab katoldoleiywek chebo nyigisindab metric tonnes 95,000.

Tetaat kitiakta katoldoleiywechotok eng kabotik chesirei 650,000 chenomu kebeberwekab mungaret anan shares eng factorisiek chesirotin membaekchik eng kibagengeitab KTDA.

Kotinygei ak afisaiyat neo eng kibagengeinotok Lerionka Tiampati kowendi kotoreti kakwautionotok kabotik  konyor katoldoleiywek eng olietab ngony eng kiit newendi kokanaptoi kesutik chebo mbarenikwak.

Tetaat koit katoldoleiywechotok eng arwetab 7 ak 8 asikitiakta koitchi kabotik koboisiei eng kasarta nekatoigei kasartab ropta.

Show More

Related Articles