EMOOLOGOIYWEK

KITALE: Man sentenced to 20yrs for killing his wife

Kaikochi kerkonget nebo kerat kenyishek tiptem kapkirwok nebo Kitale kobun kirwokindet Hillary Chemitei muren agenge nekakinyorchi lelutiet kele kibar osotiondenyin akowirchi keringet borto eng tarik 10th May 2012

Kamwa kirwogindet Chemitei kole konyor baornatet neyome korwokyi Samson Kamau Njoroge nebo kenyisiek 40 eng mwaet kole kibar inendet osotiondenyin Alice Wangoi yekin kenyor bortanyin kokakibete sobet eng kokwetab Naisambu.

Show More

Related Articles