EMOOMUNGARET

Kenya’s inflation falls to 3.83pc

Koreg olietab tuguk koitei kebebertab 3.83% arawetab 9, notok kebebertab ngony ngekerchin ak arawek alak chebo kenyinitok.

Kotelelee kebeberatak kosupgei ak keretab serikali nebo kebebertab 2.5% agoi kebebertab 7.5% kosupgei ak olietab tuguk chekoibor uchumi nebo emet.

Koibarasta walutichotok kibagengeitab kaitosiek nebo Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) nekong’ong kole koreg olietab amitwogik koboto kimnatosiekab sitimet.

Eng arawetab 9 kenyinitok korege olietab Carrots, Cabbages ak nyanyek eng kebebertab 9.80%, 6.32% ak 4.14%, kipchulio. Iboru ko koreg olietab amitwogik kongete kebebertab 7.13 arawetab 8 koitei kebebertab 6.31 kenyitab 2019.

Eng wikit nekosirtoi koibasta benkit neo nebo Cbk kotelele kebebertab 9.0 ngatutiet neterei benkisiek kotes besenuek cheyochei kastomaekwak anan intrest rate.

Show More

Related Articles