EMOOLOGOIYWEK

JSC SWEARING IN

Kakimurto eng karonetab raini ogilyot Macharia Njeru koboto kirwogindetab kapkirwok nebo barak David Majanja ang kapkirwok nebo Supreme asi kotononchi kibagengeitab ogilyek eng emoni LSK ak kapkirwok nebo barak kosubigei kou noto eng commission nebo boisionik chebo kapkirwok JSC.

Kakimurtechi ofisaechoto eng taitab Chief Registrar nebo kapkirwok Anne Amadi, ak koek noto taunetabgei nebo kasartab kenyisiek 5 nebo boisienywai eng JSC.

Show More

Related Articles