EMOOLOGOIYWEK

Esther Arunga dodge 10 months jail-term over son’s murder

Kakikochi nekikoborostoindet Esther Arunga kerkongetab kerat arawek taman ak yeityo kityakta eng yotok eng oret nenaat ko Parole ana eng koyomisetab kosich ine atepto nemie eng boror eng arawechotok kotelelchini ofisaekab police.

Eng kapkirwok neo eng emetab Australia, kokatil Brisbane Supreme Court Kerotchi ine sang nebo korkoret olengetu kosudaen boisionikchik chebo atkan kotukul eng arawechotok, Kotkobut ine kayamiset nebo kowal atepto kimuche kimut kwo korkoret keker akoi kowongei arawchotok tamanu.

Kaiyan Arunga lelutietab kokoitoetab logoiwekab lembech koitchi Police kotinygei ak meetab werinywan nekibar kwanda notok monimotyondenyin Timberlake.

Kingal police ine kole ki nyasutiet meetab werinywan akokibore kwanda eng eng kit nekile kitinye oik eng moenyin.

Show More

Related Articles