EMOOLOGOIYWEKMUNGARET

Equity Bank diaspora remittance hit Ksh 67B

Kolany agoi kebebebertab 28% kayoktoetab rabisiek eng benkitab Equity kong’ete emotinwek chebo sang koitei silingisiek billion Ksh. 66.6 kon’gete silingisiek Ksh.52.2 billion.

Nitok ko kosupgei ak walutik chebo arawek 6 chetai kenyinitok bo mungaret ole kotaach benkinotok kebebertab 50% nebo rabisiek chekobun emotinwek chebo sang kosupgei ak nekokotestai kogimit tetutik chebo kayoktoetab rabisiek keboisie oretab musoknotet nenaat ko Fintech.

Koibarasta walutichotok afisayat neoo nebo benkinotok Dr. James Mwangi ole kongong kole kobit walutichotok kotinygei ak nekokogimit tetutik chebo koger kole kanyorchigei kastomaekchik tetutik chekiyoktoe rabisiek eng oliet nemitei ngony.

Koituiyogei benkinotok ak kampunisiek cheboisie oretab musoknotet eng kayoktoetab rabisiek  keboisie oretab PayPal, Equity Direct, Western Union, MoneyGram eng kwenutab kampunisiek alak.

Show More

Related Articles