EMOOLOGOIYWEK

Drought death toll rise to 21

Kakotesak kaitetab bik chekokobet sobonwekwak kosubgei ak kemeut ak rubet nekitesetai kebaoryonjin eng kebeberwek cheterter eng emoni

Kakotesak kaitetab bik chekokobet sobonwekwak kosubgei ak kemeut ak rubet nekitesetai kebaoryonjin eng kebeberwek cheterter eng emoni akoityi bik 21 eng inguni.

Kakinyor chebiosa agenge nebo kenyishek 71 kokakobet sobenyin eng konyinet eng kokwetab Baregetiu eng Baringo North.

Agot ngan kongolole eng kokwetab Nginyang eng Tiati County nebo Baringo komwa ole igoitoi toretoshekab amitwogik komwa Regional Coordinator nebo Rift Valley Mongo Chimwaga kole tomo kobet sobet chi agetugul eng County nebo Baringo kosubgei ak kemeut ak rubet nekokotestai kebaoryonji eng emoni.

Show More

Related Articles