EMOOLOGOIYWEK

Dennis Itumbi to be charged today

Kakiit kapkirwok Director nebo kayaptaetab logoiywek kobun muswoknotet eng gotab bororyot Dennis Itumbi olekikose somenyin nebo kityakta eng bail asikotestai kirwoket nekiyotchi DCI kele kisir ine akoleta barwet nebo lembech nemwaat kele kikitetee kibete sobet rubeiywotab President.
 
Komakiker eng wikit konye kokimwachi kapkirwok Itumbi kole tinye Video neiboru kole iman kimiten biik chekituitos eng magawetab akenge nenaat ko La-mada kotete kongem sabetab Rubeiwotab president nekisom ine kibor eng taitab kapkirwok.
 
Kogerat ine eng kasartab betushek 5 eng ketesyetab police nebo Muthaiga eng yuton Nairobi.
Show More

Related Articles