EMOOMUNGARET

Court extends order barring implementation of Housing Fund Levy

Tinye kit neboiboenjin eng kasar kiboitinikab emoni kosubgei ak nekates kapkirwok kasarta netere kasuldaetab tiletab kebebertab 1.5 eng bokol eng melekwogikab kiboitinikab emoni eng tetutyetab teksetab korik chebo alyet nemiten ngwony eng emoni.

Kakikoito kirwogutichoton yesho kasuldaetab ngatutyonoton koityi CJ David Maraka asikotoi committee nebo kirwogik 3 chebo kapkirwok chebendi kogose ak kogon tilenyin kosubgei ak kirwogonoton.

Kibendi kegose kokeny kirwogonotoneng betutab komut kasi eng tarigit 14 arawaniton eng arorunet missing.

Show More

Related Articles