EMOOLOGOIYWEKURERIOSIEK

COUNTRY MOURNS BETT

Kakobet sabet kobelindetab mindiletab Gold-World Champion eng labatetab mita 400Hurdles Nicholas Bett

Kakobet sabet kobelindetab mindiletab Gold-World Champion eng labatetab mita 400Hurdles Nicholas Bett. Kaibet sabenyin Bett eng nyasutietab oret nekabit eng Nandi siret nemingin nebo lessos kan koriachgei karit nekakwerie ak matatu eng oret neo nebo eldoret kapsabet.

Kaiyan imandab logoiwechu familiar nenyin ak Commander nebo Police eng Nandi  Patrick Wambani. Kiibel mindilanoto koik WCH Bett eng lapatetab 2015 eng Beijing

Akot kou notok kakakomongei rwoik kondochin Isaack Barmasai akoyokto logoiyotab mutyo koitchi familiar ak tilianutikab Bett.

Show More

Related Articles