EMOOLOGOIYWEK

Counties to get Sh 155B – Ukur Yattani

Kakoyan koyokto Ministry nebo rabinik kebebertab 50% eng shillingishek Billion 310 koityi serikalishekab Counties eng emoni asikomuktochi kosuldaen boisyonikab komount chekokotononso kosubgei ak netom kiyanchin Bunge nebo boror ak Senate akobo kit neten rabinik chekepchechini Counties eng budget nebo kenyini 2019-20.

Nguno konyoru Counties eng nguni Billion 155 ole Kabit niton kosubgei ak kayonjinet nekaiyonjin Ministry nebo rabinik eng emoni, Kokwetab Governoek, Ogilyotab serikali-AG, tononjinindetab Budget ak senetaek eng tuiyet nekayai eng yuton Nairobi.

Komwa Minister nebo kasar eng Ministry nebo rabinik Ukur Yattani kole bendi koboisyen rabinichoton serikalishekab Counties eng kasarta neigeni kobit wolutyetab kipchulio.

Show More

Related Articles