EMOOMUNGARET

CBK address to commercial banks.

Kakosirchi baruet benkit neo nebo Central Bank (CBK) eng benkisiek chebo emoni  koger kole kanyit komie nambarisiek anan accounts cheboisie kampunisiek chetinyegei ak ureriosiek chebo kamari.

Kang’ong CBK eng logoiyot nekasirchi afisaek cheechen eng benkisiochotok kole tomo kilelit lesenisiek cheboisiei alage eng kampunisiek chebo  lotteries eng arawetab tisab.

Kabit nitok betusiek chengering ko kangat Minister netinyegei ak ribsetab kalyet eng emet orit Dr. Fred matiangi kitelel mungaretab ureriosiek chebo kamari chetomo konyorchigei lesenisiek koboto chemalibani aisurusiek eng kibagengeit nebo KRA.

Eng kasaratak ko kakongong Governor nebo benkit nebo CBK Dr. Patric Njoroge kole takomitei magetab koteleldochi benkinotok kampunisiek chetinyegei ak kakoitoetab besenuek eng oretab musoknotet chebo digital lenders.

Show More

Related Articles