EMOOLOGOIYWEK

Boss Sholllei want farmers to form an association

Kakomach County MP nebo Uasin gishu Gladys Boss Shollei kabatiik konamgei eun akotoi Cooperatives anan ko associations chekwai asikotoret kokochi ichek kimnatet eng tiletab banganutik chetinyegei ak sekta inotok eng oret neo.

Kangong ine kole miten ngatutiet nekokisirto eng bunge neikochini boroindo kabatichotok kotoi kibagengeinywan netile akobo kakwautik eng sekta inotok ne akenge konebo ibunetab katoldoleiwek ak bandeek kobun emotinwekab sang olemagat koichek chekonu tokchinetabgei kou eng olekisiptoi eng emotinwek alak kou South Africa.

Show More

Related Articles