EMOOMUNGARET

Barclays changes name to Absa Group

Tinyei Benkitab Barclays agoi arawetab 6 kenyit nenyonei kowal kainenyi koeg Absa Group.

Kosupgei ak afisiayat neteleldochin tetutikab benkinotok eng emoni James Muchiri ko tesetai kakwautionotok eng mornok chebo benkinotok eng Africa.

Kotinygei ak Muchiri komamitei amune nebo kobit kaiweisiet eng chemungarainik chetinyei kebeberwekab mungaret eng benkinotok.

Kotinygei ak Muchiri ko tesetai benkinotok tetutik chebosie musoknotetab kasari eng tetutikchik eng boisietab musoknotetab kasari.

Show More

Related Articles