EMOOLOGOIYWEK

Ally Punjab’s Nepalese wife arrested in Mombasa

Kokinam osotiotab chemungaraindet nenaat missing Ally Punjani ak biik alak 2 kobun emotinwekab sang eng mengatenyin nemiten eng Nyali eng Mombasa, niton ko kosubgei ak operation nekoyai offisaekab police kongeten betutab omut eng bik chetinyegei ak mungaretab kerichekab bokitet.

Angandan manyor kerichekab bokitet offisaechoton bo police eng mengatenyin ko kamwa Commandant nebo police Johnston Ipara kole kakinyorta agenge eng bik chekamiten eng mengatonoton kotinye agenge eng nyasoret nekatomo keboisyen ak nekakeboisyen chekamwochi police kole koale eng sangutab mengatonoton.

Kates komwa Ipra kole wendi kotesetai chigilisyet asikenai angot kobunu mungaretab aldaetab bankik alak eng rabinik chekakinyor eng mengatonoton.

Show More

Related Articles