EMOOLOGOIYWEK

2 killed, 16 injured in grisly road accident

Koibet sobonwekwak biik 2 ak konyor alak 16 kagotenoshek kosubgei ak nyasutyetab oret nekotinygei ak karitab Matatu nebo Nissan nekorutoen ichek eng barabaretab Nandi Hills kotokyingei Chemelil eng County nebo Nandi eng langatutab betutab omut.

Mwoe logoiywek kole kobunu kiprutoinichoton igorto nekobo mongunetab asikarikab luget eng RTS Eldoret yegon kotyeme ketindetab karinoton komween komaryach ketindetab Boda Boda ak komildagei konyil chechang.

Show More

Related Articles