EMOOLOGOIYWEK

Zambian High Commissioner to Kenya Muntemba is dead

Kakobet sobenyin kiyogindetab emetab Zambia eng emoni Brenda Muntemba-Sichilembe

Kakobet sobenyin kiyogindetab emetab Zambia eng emoni Brenda Muntemba-Sichilembe.

Kaibet sobenyin Muntemba eng sipitalitab Nairobi Hospital ole komiten eng kebeberta nebo bik chemiten olengoi sobonwekwak ICU

Komiten eng sipitalinoton kiyogindonoton bo kenyishek 49 konyoru kanyoiset kosubgei ak kagotenoshek chekinyor eng nyasutyetab oret eng arawet nekosirtoi eng Machakos.

Kikaityi ichek nyasutyonoton komiten ak kiyogindetab emetab Botswana eng emoni Duke Lephoko ole kiryechgei karinywan tokoch eng togoch ak lorit.

Show More

Related Articles