EMOOLOGOIYWEK

KMPDU wants Kenyan doctors in Cuba be recalled immediately

Mochei kibagengeitab kanyoik nebo Kenya Medical practitioners and Dentist Union (KMPDU) kitonon eng chokchinet tetutiet nebo kanetetab kanyoikab emoni eng emetab Cuba

Mochei kibagengeitab kanyoik nebo Kenya Medical practitioners and Dentist Union (KMPDU) kitonon eng chokchinet tetutiet nebo kanetetab kanyoikab emoni eng emetab Cuba eng mwaet kole tomo konyorune emoni kelchin agetugul. Kabit nito kosubgei ak meetab kanyoindet 1 nebo emoni Dr. Hamisi Ali Juma nemwaat kele koibetegei sobet eng emetab Cuba ole kotesetai konyoru konetisiet eng tetutietab kayonchinet nekiityi emetab Cuba ak emetab Kenya.

Eng logoiywek koityi korikab kabarastaet, ko kamwa KPMDU kole kosubgei ak kayanchinonoto ko kikotyestai kobun kewelutik chechang kanyoikab emoni eng emetab Cuba

Show More

Related Articles