Mayian FmMayian Fm News

Eibalie iloopeny ingaarin imatatoni tele osho nchere etadoyie katukul ina biashara

Eibalie iloopeny imatatuni tolosho le Kenya nchere metumito dupoto te biashara oongarin a aimatatuni, esuju incheriani naatipika det serkali naipirta erewata o licences oomatatuni te Kenya.

Ore erikoo olopeny olorika leilo turur yioloti anaa Simon Kimutai netejo keishiaa neaku  serkali  tenebo ilopeny e matatuni terishata endungoto oncheriani naipirta e matatuni tiatua ele osho ejo keshomo sirkali eimie ncheriani  meitayiolo ilopeny i matatuni.

Show More

Related Articles