Mayian FmMayian Fm News

Elo ailepu biotisho te Kajiado East esuju sipitali ng’ejuk yioloti enaa Wilkista Memorial nataboloki te Lema

 

Elo ailepu biotisho te nkaulele e Lema te murua Oosinya te  Kajiado East,esuju sipitali ngejuk yioloti anaa Wilkista Memorial hospital e referral natoboloki te Lema.

Ore naa eirorita ministai e biotisho eina kaunti e Kajiado Esther Somoire,neibalie naa ajo,etisipa naa serkali ajo keata ina sipitali irkitarini oodupa te mbaare tenebo sii olkeek le mbaare.

Etopona sii ninye lobo loldakirikitani leina sipitali e Wilkista memorial oji prof Juaki Mosul,ajo naa kebak ina sipitali moiyiartin pooki tenebo sii eata maternity a nkaji najinge ntomonok aji,tenebo o wards ooltamoiyia.

Etopona sii ejo ketii reten pee elo ina sipitali aiteru aasishore nkadii e biotisho e NHIF te mbaare.

Ilomon kulo oisisa nkakitarini nabo eina sipitali naji Ruth Nampayio.

Ore teina rishata neitodolutwa sii ninche lorere leina murua e Lema enshipai enye sapuk esuju ina sipitali nataboloki teina murua enye ejo kepuo aadupore ina sipitali, entangasa te rishata naodo aingoru mbaare toonkwapi naalakua enaa Nairobi.

 

 

 

Show More

Related Articles