EMOOLOGOIYWEK

KIMWARER AND ARROR DAM SCANDAL!

Kibwatchin kokakoit offisisyek cheechen chebo kibagengeitab segeishet eng Kiambu Road yuton Nairobi bik chenamu kampunishek chekiyor kandaras kotech damishek oeng nebo Arror ak Kimwarer

Kibwatchin kokakoit offisisyek cheechen chebo kibagengeitab segeishet eng Kiambu Road yuton Nairobi bik chesire 100 chenamu kampunishek chekiyor kandaras kotech damishek oeng nebo Arror ak Kimwarer eng County nebo Elgeyo Marakwet.

Kongat eng betutab amut Director nebo segeishet eng emoni DCI koitita bichoton sait somok rani ole angot komakonyit ngatutyonoton ko egu leluut ak kitou kirwokyi ichek.

Kibwotyin kotinyegei eng or agetugul kampunishechoton anan kotinye logoiywek chetoreti kibagengeinoton bo segeishet eng lipanet eng teksetab damishechoton kikitetyi shillingishek billionishek 63.

Kikilumda teksetab damishechoton kikitet keboisyen kimong kimnotetab stimet koboto kabisetab minutik eng kebeberwechoton eng kenyit nekosirtoi kosubgei ak kayonjinet nekiityin kampunitab ak bikab boror chemengishe eng mbarenichoton kosubgei ak kageranet

Show More

Related Articles