Mediamax Network Limited

Kepuoi aapejoo imasaa omilioni naalus 10 torrok naibung’aki det te kaunti e Mombasa

Kepuoi apejoo imasaa omilioni  nalus 10 torrok naibungaki det te  kaunti e Mombasa neibalie enjurrore inchere imasaa torrok nena.

Kerikoo ina siai empejoroto enkolong e taata orministai lombaa e biashara a Peter Munya.

Edamuni naa ajo ore apa tolapa le 8 olari otulusoiyie neshomo dukuya orais Uhuru Kenyatta egira aishakenoo metapejori imasaa ombilioni 1.5 te kaunti e Machakos.

Ore naapa teina rishata netuuta orais Uhuru Kenyatta isiasani ejo meishia neigil aitinjing’u imasaa torrok atua olosho.