EMOOLOGOIYWEK

LITEIN BRUTAL MURDER

Kangetchi logoiywekab ngoiyondit  mengikab olenekit ak sukulitab secondary nebo Litein kosipgei ak nakaibokchi kiplelutinik chamakingen familiar akenge

Kangetchi logoiywekab ngoiyondit  mengikab olenekit ak sukulitab secondary nebo Litein kosipgei ak nakaibokchi kiplelutinik chamakingen familiar akenge nemengishe eng olerubegei ak sukulinotok bo Litein akobar kamet, konyeren lagokchik, akoikoten kwanda.

Mwae logoiywek kole imuch kokanai kametab koaton kiplelutichoton kiit nekaipchi kobeten ine sabet, kosipgei ak chi akenge nenaat ko katares nemengindetab Liten nekangololchi ketisioni koimuch kobunu olemaloo eng kebeberatok kiplelutinichoton kosipgei ak kit nekamwa lagochoton kakinyeren.

Miten eng nguni koaton ofisaekab police eng chikilishet olekaitita akichek bikab emet chechang kotongokchin yautionotok bo nyoiyondit ak arogenet.

Show More

Related Articles