EMOOLOGOIYWEK

YOUTH ENEMPLOYMENT – SAKAJA

Kakomach seneta nebo Nairobi Johnson Sakaja serkalitab Poror ak chebo Counties kotesta eng kotukul neranik eng tetutik chebo pandabtai

Kakomach seneta nebo Nairobi Johnson Sakaja serkalitab Poror ak chebo Counties kotesta eng kotukul neranik eng tetutik chebo pandabtai cheeich eng kit nekole neranik chechang eng emoni komatinye boisyonik.

Kamach Sakaja serkali kikochi boroinwek kou chekikochin chitukul chebo bosionik, pcheiyetab boroinwek cheech chebo serkali.

Eng kasaraton kokoito kurset ine koitchi serkalishekab counties koker kole kalipan neranik rabinikab kandaras ak melekwek eng kasarta nemagat asimabun kaimutik biik chetakomengech akolongugei.

Show More

Related Articles