Mayian FmMayian Fm News

Eiterua taata eramatare e dukuya enkigerore ooltunganak tenkoitoi e mtandao a biometric

Eiteru  taata eramatare e dukuya enkigerore ooltunganak eimu inkoitoi e mtandao aa biometric  toolubot napaasha e Kenya

Eramatae naa  ina nareuta dukua serkali toonkopIsini pookin e Huduma centre, toombarakinot naaiboorii iltunganak naa leme ile Kenya metijingu atua ele osho eitu esuj inkoitoi nanarikino neiboori sii imali e magendo.

Naa ore eimu ina kigerore ngejuk e NIMS  keishori iltunagan pookin le kenya number ngejuk naa ninye easishore aaingorunyie ramatare toonkopssini napaasha e serkali aa tenebo isipitalini eimu inkadiie NHIF.

Ore te Kajiado naa kerikoo ilasirak kituak le serkali kitok aa principal secretaries Charles Sunkuli o tenebo o Saitoti Torome.

Show More

Related Articles