EMOOMUNGARET

KIUNJURI OVER DELAYED SUBSIDIZED FERTILIZER

Tetaat koitita taitab Committee netinyegei ak kobotisiet eng kot nekingotee ng’atutik Minister nebo kabotisiet  Mwangi Kiunjuri eng betutab rani

Tetaat koitita taitab Committee netinyegei ak kobotisiet eng kot nekingotee ng’atutik Minister nebo kabotisiet  Mwangi Kiunjuri eng betutab rani asiketepsee kotinygei ak nemanyor kabotik  eng kenyinitok kotoldoleiwek eng olietab ngony kobun tetutiet nekitoi serikali nebo Subsidized fertilizer.

Eng wikit nekosirtoi ko kosirta Committee notok kondochin  Adan Haji  minister nebo kabotisiet nenomu legutab boror anan National Treasury Henry Rotich koitita taitab committee notok.

Kabit nitok eng kasarta nekokomongei nagalalutik chebo koimak tetutikab kobotisiet eng kenyinitok kotinygei ak nemaimuch konyor kabotik katolfoleiywek eng oliet nemitei ngony.

Eng wikisiek chengering chekosirtoi ko kingong nebo ng’echeret eng kibagengeit netinyegei ak konoretab amitwogik nebo Strategic Food Reserve Noah Wekesa kole bendi koalei kobotik kotoldoleiwek eng dugosiek kosupgei ak netesetai chigilisi

Show More

Related Articles