EMOOMUNGARET

WAR ON ANTI-COUNTER FEIT

Kakomwa nebo ng’echeret eng kibagengeit neboriei mungaretab tuguk chemaititootin nebo Anti-counterfeit Agency Florence Mutahi kole kikochutgei uchumi...

Kakomwa nebo ng’echeret eng kibagengeit neboriei mungaretab tuguk chemaititootin nebo Anti-counterfeit Agency Florence Mutahi kole kikochutgei uchumi nebo emet kosupgei ak yautik chebo mung’aretab tuguk chemakiliboni aisurusiek ak tuguk chemaitchiin magutik chebo kororonindo.

Eng tuiyet ak sirikab logoiywek eng karonetab rani kongong Mutahi kole ibeti emoni agoi silingisiek billion 200 kobun mung’aretab tuguk chemaititotin ak kou notok koimuch koimak uchumi nebo emet eng kasarwek chebo tai.

Show More

Related Articles