EMOOMUNGARET

SAFARICOM NEW MONTHLY BUNDLES

Kakobarasta kampunitab simosiek nebo Safaricom oret nelel nenyorunee kastoamekab kampuninotok tetutikab musoknotet anan data bundles

Kakobarasta kampunitab simosiek nebo Safaricom oret nelel nenyorunee kastoamekab kampuninotok tetutikab musoknotet anan data bundles ak piretab simosiek eng lainda 1 eng oliet nemitei ngony.
 
Kamwa afisiyat neteleldochin aldoisiet eng kampuninotok Sylvia Mulinge kole tokchingei oronotok naat ko ‘All in One Monthly Bundles’ koger kole wendi kokimiti boisionikab internet eng kastoamekchik.
 
Bendi konyoru kastomaekab Safaricom kebeberwek 5 chebo olietab silingisiek Sh1, 000, Sh2, 000, Sh3, 000, Sh5, 000 ak Sh10, 000 betut age tugul eng kasartab arawet 1 nemitei tai.
 
Mitei eng keberwek cheterchin kimnatetab oronotok kotinygei ak kebeberta nealei kastomaek bundles ak tetutik chebo piretab simosiek
Show More

Related Articles