EMOOLOGOIYWEK

LAIKIPIA GOVERNOR ELECTION UPHELD

Kakotii kapkirwok nebo Supreme kabelisietab  Governor eng county nebo Laikipia Ndiritu Muriithi  eng kirwaget nekib Sammy wahiti...

Kakotii kapkirwok nebo Supreme kabelisietab  Governor eng county nebo Laikipia Ndiritu Muriithi  eng kirwaget nekib Sammy wahiti, Eng tai ko kimwa kapkirwok negasei kangunyngunyet eng kenyit nekosirtoi kole kikilewen Nderitu eng oret nebo lapkeiyet ak katiaknatet. koMochei Wahiti koesio kapkirwok nebo supreme kabelisietab gavana Murithi eng lewenisiet neo nekikiai eng kenyitab 2017 eng mwat kole makiyai lewenisionoto eng oret netogunoto amu kimanyor boroindo alak eng birikab kura nebo kobir kurasiekwak.

Show More

Related Articles