EMOOMUNGARET

STATE KICKS OFF REMOVAL OF GHOST PENSIONERS

Tetei kotoi serikali kobun kebeberta nenomu legutab rabisiek eng National Treasury tetutik chebo kong’ong kibotinik tugul chenyoru...

Tetei kotoi serikali kobun kebeberta nenomu legutab rabisiek eng National Treasury tetutik chebo kong’ong kibotinik tugul chenyoru libanet ak chekikoba kamung’et eng kebeberwek cheterchin eng emet. Tokchingei kakwautionotok koker kole kakiliban kiboitinik cheititotin kosupgei ak ngatutik chebo libanetab melekwek. Eng notice nekakibarasta eng betutab rani ko tetaat kotoigei tetutionotok tarik 11 eng arawanitok agoi arawetab 3 eng korikab Huduma Centers eng emet komugul.

Tokchingei kakwautionotok kobit katiaknatet eng tetutik chebo libanetab kiboitinik ak kegiringa biik cheiberberisiei eng libanenetab kiboitinik.

Show More

Related Articles