Mayian FmMayian Fm News

Egira esiana oolarikok aikilikuan serkali peyieing’oru inkoitoi naitaunyieki iropiyiani naalak oshi iltung’anak eng’amaa embaare e cancer

Egira esiana olarikok  aikilikuan serkali peyieing’oru inkoitoi naitaunyieki  iropiyiani naalak oshi iltamoyia eng’amaa embaare emoyian nayieunguni aa cancer.

Enkomono naa ena naing’ua embungei oontomonok e kaunti e Laikipia Cate Waruguru, natejo keitabaya oratioti a bill dukuya bunge olosho, naikiliuanieki serkali meita aembaare cancer ene pesho.

Etolimuo ina bungei ajo ore eton aeitu eitabaya ina bill bunge  kenare nesioki orais Uhuru Kenyatta  werikore enye  orministani aingoru inkotoi naitelelekeki embaare emuyian nayienguni te Kenya.

Easa naa ena egira aponari esiana ooltamuyia leina muyian e cancer te Kenya, nenyamal enkumoi enye tenkaraki metumokito embaare esuju iropiyiani kumok oshi naalak iltamuoyia le cancer.

 

Show More

Related Articles