EMOOMUNGARET

2019 TO REGISTER A SLIGHT RISE IN ECONOMY

Kibwotchin kolany eng kebebertab 0.2 Uchumi nebo emet eng kenyitab 2019 agoi kebebertab 5.9% negekerchin ak kebebertab 5.7% nekotelelee eng konegit

Kibwotchin kolany eng kebebertab 0.2% Uchumi nebo emet eng kenyitab 2019 agoi kebebertab 5.9% negekerchin ak kebebertab 5.7% nekotelelee eng konegit. Eng walutikab chigilisiet nekaimong’ kampunitab mung’aret nebo Cytonn, kotinyei keretab kokimit sector nebo mungaret ak melekwek chenyoru emoni eng rutoiywek, koboto boisionik chetinyegei ak chobetab tuguk anan manufacturing.

Kimongu kotestai konyor kakimitet silingitab emoni koboto kebeberta nekiyochei besenuek anan intrest rates ole kosuipgei ak ng’amotio netinyegei ak mung’aret eng kampuninotok Caleb Mugendi komong’u kobit walutichotok eng yekanyor baroindo ak arorutik chenyolchin kastomaek kosom besenuek eng benkisiek ak kampunisiek alak chetinyegei ak konoretab rabisiek.

Show More

Related Articles