EMOOLOGOIYWEK

GHOST POLICE OFFICERS MENACE

Kakongat Inspector General Police Joseph Boinnet kiit ofisaekab police eng oret nenin eng emet komogul eng kakwautiet nebo kekirinda biik...

Kakongat Inspector General Police Joseph Boinnet kiit ofisaekab police eng oret nenin eng emet komogul eng kakwautiet nebo kekirinda biik chemite konyoru melekwek chebo ofisaekab police eng oretab ngolset- Ghost Officers ak alak cheyaigei kokingal bikab emet kole ofisaekab police.

Kosipgei ak logoiwek cheiyonotin kobun Vigilance House kokokowongei tetutik chebo kasuldaetab koitonotok kitaunen Kiambu county eng betunibo rani.

Kiywechin komite bichoton boisye ko ofisaekab police koboisyen kainutik chebo ngolset akonyoru melekwek chebo milionishekab rabinik ole tetutyonotok kora koistoi eng oret nebo lipanetab melekwek ofisaek chekikoba kamunget ana kobet sabanwek.

Ofisaek chenekit 1,500 cheistogei eng boisyet kila kenyit kosipgei ak kamunget, koistoetagei, kobetebab sabanwek ole tetutionotok ko akenge eng wolutik chekisuldoen eng sekta nebo ribsetab kalyet

Show More

Related Articles