EMOOLOGOIYWEK

NCIC INVESTIGATIONS

Tesetai kibagengeitab kachomyet ak katuyetabgei NCIC kochikili alaak eng kandoikab polatet eng emet chekimong ngalalutik cheireu suryeet

Tesetai kibagengeitab kachomyet ak katuyetabgei NCIC kochikili alaak eng kandoikab polatet eng emet chekimong ngalalutik cheireu suryeet.

Eng lokoiyon kobun kibagengeinotok kokamwa sirindet neo eng kibagengeinotok Hassan Mohammed kole  kitesetai ketepseen kandoindet agenge nenaat nepo polatet kobun county nepo Nakuru kotinygei ak chemarget nekobit eng komostab Likia nekoit kibetei sabet chi agenge eng betutab amut

Kora kotes kole kitesetai kechikil chi agenge nepo poror nekiibeis eng oretaba muswoknotet nepo twitter. Kaiyamis  Mohammed kole tesetai ak tetutikjik kibagengeinotok chepo koker kole kakikimit kibagengei eng emoni.

Show More

Related Articles